Sukcesywny wywóz bieżących osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, jak i również wywóz osadów ściekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych (własny załadunek).

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Sukcesywny wywóz bieżących osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, jak i również wywóz osadów ściekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych (własny załadunek).

Numer postępowania: 3/2020 UE
Data ogłoszenia postępowania: 28 lutego 2020
Termin składania ofert: 25 marca 2020 11:00
Termin otwarcia ofert: 25 marca 2020 11:30
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku ul. Karczewska 48 poprzez odszyfrowanie ofert

Dokumenty do pobrania: siwz.docx
zał.1-8.zip
ENOTICES_OPWIK-2020-027017-NF05-PL.pdf
modyfikacja-10.03.2020-osad.pdf
Informacja-z-sesji-otwarcia-ofert.pdf
zawiadomienie-o-wyborze-najkorzstniejszej-oferty.pdf
ENOTICES_OPWIK-2020-064769-NF06-PL.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com