Sukcesywny wywóz osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Sukcesywny wywóz osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock

Numer postępowania: PN 01/2021
Data ogłoszenia postępowania:
Termin składania ofert: 23 listopada 2021 12:00
Termin otwarcia ofert:
Miejsce składania ofert:
Dokumenty do pobrania: Specyfikacja.zip
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Otwarty
Uwagi:

Szczegóły przetargu znajdą Państwo na platformie ezamawiający: https://opwik.ezamawiajacy.pl/pn/opwik/demand/notice/public/42905/details

Author: Jan Szala

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com