Sukcesywny zakup paliw na potrzeby otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Sukcesywny zakup paliw na potrzeby Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Numer postępowania: 15/2018 NS
Data ogłoszenia postępowania: 22 listopada 2018
Termin składania ofert: 29 listopada 2018 11:00
Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2018 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Karczewska 48 - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: 15-2018-NS-SIWZ.pdf
15-2018-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu-1.pdf
Modyfikacja-1.pdf
15-2018-NS-Modyfikacja-2.pdf
15-2018-NS-Odpowiedzi-na-pytania.pdf
15-2018-NS-SIWZ-po-modyfikacji.pdf
15-2018-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu-—-modyfikacja.pdf
15-2018-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
15-2018-NS-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com