Sukcesywny zakup paliw płynnych na potrzeby Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Sukcesywny zakup paliw płynnych na potrzeby Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

Numer postępowania: 12/2020 NS
Data ogłoszenia postępowania: 28 grudnia 2020
Termin składania ofert: 15 stycznia 2021 11:00
Termin otwarcia ofert: 15 stycznia 2021 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Otwocku, ul. Karczewska 48 - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie-o-zamówieniu-1.pdf
Siwz.pdf
odpowiedzi-na-pytania-13.01.2021.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Otwarty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com