Świadczenie obsługi okresowych przeglądów układów kogeneracji zainstalowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Otwocku.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Świadczenie obsługi okresowych przeglądów układów kogeneracji zainstalowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Otwocku.

Numer postępowania: 1/2018WR
Data ogłoszenia postępowania: 14 maja 2018
Termin składania ofert: 22 maja 2018 12:00
Termin otwarcia ofert: 22 maja 2018 12:00
Miejsce składania ofert:
Dokumenty do pobrania: 1-2018-WR-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com