„Świadczenie sukcesywnych usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych układu kogeneracji na potrzeby OPWIK Sp. z o.o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ”.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

„Świadczenie sukcesywnych usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych układu kogeneracji na potrzeby OPWIK Sp. z o.o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ”.

Numer postępowania: 7/2020NS
Data ogłoszenia postępowania: 24 sierpnia 2020
Termin składania ofert: 17 września 2020 11:00
Termin otwarcia ofert: 17 września 2020 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania: 7-2020NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
7-2020NS-SIWZ.pdf
7-2020NS-Zał-nr-1-Specyfikacja-techniczna-docx-.pdf
Modyfikacja-siwz-04.09.2020.pdf
unieważnienie.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com