Świadczenie usług zbierania i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Świadczenie usług zbierania i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 7 grudnia 2021
Termin składania ofert: 15 grudnia 2021 11:00
Termin otwarcia ofert:
Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą, kurierem lub mailowo na adres opwik@opwik.com.

Dokumenty do pobrania: Zaproszenie.pdf
Klauzula-informacyjna-do-rozeznania-cenowego.pdf
Projekt-umowy.pdf
Formularz-ofertowy-Wykonawcy.doc
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z:
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Przetarg prowadzony zgodnie z regulaminem w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej do 130 000 zł w OPWiK Sp. z o.o.

Author: Karol Cała

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com