Ubezpieczenie odpowiedzialności przyszłych, obecnych i byłych Członków organu OPWiK Sp. z o. o. za nieprawidłowe wykonanie i niewykonanie obowiązków w ramach sprawowanych przez Osoby Ubezpieczone funkcji nadzorczych lub zarządczych na rzecz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Ubezpieczenie odpowiedzialności przyszłych, obecnych i byłych Członków organu OPWiK Sp. z o. o. za nieprawidłowe wykonanie i niewykonanie obowiązków w ramach sprawowanych przez Osoby Ubezpieczone funkcji nadzorczych lub zarządczych na rzecz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 28 czerwca 2022
Termin składania ofert: 6 lipca 2022 10:00
Termin otwarcia ofert: 6 lipca 2022 10:15
Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą, kurierem lub mailowo na adres opwik@opwik.com w terminie do dnia 06 lipca 2022 roku, do godz. 10:00 na adres: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 05-400 Otwock, ul. Karczewska 48.

Dokumenty do pobrania: Zaproszenie-2.pdf
Opis-przedmiotu-zamówienia.pdf
Klauzula-informacyjna-do-rozeznania-cenowego-2.pdf
Formularz-ofertowy-Wykonawcy-2.doc
Wybór-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z:
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

ROZEZNANIE CENOWE
o wartości poniżej 130.000 złotych na podstawie regulaminu obowiązującego w
Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Author: Jacek Dąbrowski

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com