Usługa deratyzacji na terenie obiektów OPWiK Sp. z o. o.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Usługa deratyzacji na terenie obiektów OPWiK Sp. z o. o.

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 5 maja 2022
Termin składania ofert: 13 maja 2022 11:00
Termin otwarcia ofert: 13 maja 2022 11:15
Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą, kurierem lub mailowo na adres opwik@opwik.com w terminie do dnia 13 maja 2022 roku, do godz. 11:00 na adres: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 05-400 Otwock, ul. Karczewska 48.

Dokumenty do pobrania: Usługa-deratyzacji-na-terenie-obiektów-OPWiK-Sp.-z-o.o..pdf
Formularz-ofertowy-Wykonawcy.doc
Klauzula-informacyjna-do-rozeznania-cenowego.pdf
Wzór-umowy.pdf
Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia.pdf
Plan-SUW-Grunwaldzka.pdf
Plan-SUW-Karczewska.pdf
Ujęcie-Batorego.pdf
scan744.pdf
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z:
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Przetarg prowadzony zgodnie z regulaminem w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej do 130 000 zł w OPWiK Sp. z o.o.

Author: Jan Szala

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com