Usługa ochrony osób, obiektu i mienia, monitorowanie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach OPWIK Sp. z o.o.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Usługa ochrony osób, obiektu i mienia, monitorowanie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach OPWIK Sp. z o.o.

Numer postępowania: 8/2021
Data ogłoszenia postępowania: 30 grudnia 2021
Termin składania ofert: 10 stycznia 2022 11:00
Termin otwarcia ofert: 10 stycznia 2022 11:15
Miejsce składania ofert:

Ofertę, oznaczoną jak w art. 13 SIWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć (przesłać/przekazać) w siedzibie Zamawiającego w Otwocku, ul. Karczewska 48, w Biurze Obsługi Klienta do dnia 10.01.2022 r. do godz. 11.00.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie-o-zamówieniu-4.pdf
SIWZ-3.pdf
Załącznik-nr-1-Specyfikacja-techniczna-2.pdf
Załącznik-nr-6-Wzór-umowy.pdf
Załączniki-wersja-edytowalna-2.docx
Pytania-i-odpowiedzi.pdf
Informacja-z-otwarcia-ofert-3.pdf
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-3.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Jan Szala

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com