Usługa ochrony osób, obiektu i mienia, monitorowanie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach OPWiK Sp. z o.o. oraz inkaso wartości pieniężnych zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Usługa ochrony osób, obiektu i mienia, monitorowanie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach OPWiK Sp. z o.o. oraz inkaso wartości pieniężnych zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ.

Numer postępowania: 11/2017NS
Data ogłoszenia postępowania: 24 lipca 2017
Termin składania ofert: 17 sierpnia 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 17 sierpnia 2017 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania: 11-2017-NS-SIWZ.pdf
11-2017-NS-Ogłoszenie.pdf
Zał.-nr-1-Specyfikacja-Techniczna.pdf
Informacja-Z-14-42017.pdf
11-2017-NS-Modyfikacja.pdf
11-2017-NS-Unieważnienie.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com