Wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników, tj. badań wstępnych, badań okresowych i badań kontrolnych

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników, tj. badań wstępnych, badań okresowych i badań kontrolnych

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 21 grudnia 2021
Termin składania ofert: 30 grudnia 2021 10:00
Termin otwarcia ofert: 30 grudnia 2021 10:15
Miejsce składania ofert:

Oferty (Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2 do Regulaminu) należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą, kurierem lub mailowo na adres opwik@opwik.com

Dokumenty do pobrania: Formularz-ofertowy-Wykonawcy-2.doc
Klauzula-informacyjna-do-rozeznania-cenowego-2.pdf
Opis-przedmiotu-zamówienia.pdf
Wzór-umowy-1.pdf
Zaproszenie-2.pdf
Unieważnienie.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z:
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

Postępowanie prowadzone zgodnie z: Przetarg prowadzony zgodnie z regulaminem w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej do 130 000 zł w OPWiK Sp. z o.o.

Author: Jan Szala

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com