Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otwocku zg. z zał. nr 1 do SIWZ

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otwocku zg. z zał. nr 1 do SIWZ

Numer postępowania: 10/2018NS
Data ogłoszenia postępowania: 13 sierpnia 2018
Termin składania ofert: 27 sierpnia 2018 11:00
Termin otwarcia ofert: 27 sierpnia 2018 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania: 10-2018-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu-1-1.pdf
10-2018-NS-SIWZ-2-1.pdf
10-2018-NS-Załącznik-nr-1-Specyfikacja-Techniczna-1.pdf
10-2018-NS-Odpowiedzi-na-pytania-wykonawców.pdf
10-2018-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
10-2018-NS-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com