Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otwocku

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otwocku

Numer postępowania: 6/2019 NS
Data ogłoszenia postępowania: 27 maja 2019
Termin składania ofert: 4 czerwca 2019 11:00
Termin otwarcia ofert: 4 czerwca 2019 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Otwock Ul. Karczewska 48 - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: 6-2019-NS-SIWZ.pdf
6-2019-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
6-2019-NS-Załącznik-nr-1-.pdf
6-2019-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
6-2019-NS-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com