Zakup i dostawa dwóch samochodów typu VAN towarowo – osobowych.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Zakup i dostawa dwóch samochodów typu VAN towarowo - osobowych.

Numer postępowania: 14/2018 NS
Data ogłoszenia postępowania: 24 października 2018
Termin składania ofert: 5 listopada 2018 11:00
Termin otwarcia ofert: 5 listopada 2018 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Otwock ul. Karczewska 48 - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: 14-2018-NS-SIWZ.pdf
14-2018-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
14-2018-NS-zał-nr-1-specyfikacja-techniczna.pdf
14-2018-NS-unieważnienie.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com