Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o.o.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o.o.

Numer postępowania: 9/2021
Data ogłoszenia postępowania: 1 grudnia 2021
Termin składania ofert: 10 grudnia 2021 11:00
Termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2021 11:15
Miejsce składania ofert:

Ofertę, oznaczoną jak w art. 13 SWIZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć (przesłać/przekazać) w siedzibie Zamawiającego w Otwocku, ul. Karczewska 48, w Biurze Obsługi Klienta do dnia 10.12.2021 do godz. 11.00.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
SIWZ-z-załącznikami.pdf
Specyfikacja-Techniczna-załącznik-nr-1.pdf
Wzór-umowy-załącznik-nr-4.pdf
Załączniki-wersja-edytowalna.docx
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Inforacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Jan Szala

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com