Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ Zadanie 1- Materiały metalowe, Zadanie 2 -Materiały z tworzyw sztucznych, Zadanie 3- Materiały z betonu

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ
Zadanie 1- Materiały metalowe
Zadanie 2 -Materiały z tworzyw sztucznych
Zadanie 3- Materiały z betonu

Numer postępowania: 16/2017NS
Data ogłoszenia postępowania: 20 grudnia 2017
Termin składania ofert: 5 stycznia 2018 11:00
Termin otwarcia ofert: 5 stycznia 2018 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania: 16-2017-NS-SIWZ.pdf
16-2017-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
16-2017-NS-Załącznik-nr-1-Specyfikacja-Techniczna.pdf
16-2017-NS-Załącznik-nr-3.docx
Z-14-Informacja-dla-Wykonawców.pdf
16-2017-NS-Zawiadomienie-o-unieważnieniu-postępowania-zad.-nr-2.pdf
16-2017-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Zadanie-1..pdf
16-2017-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Zadanie-3..pdf
16-2017-NS-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com