Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o. o.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o. o.

Numer postępowania: 11/2018NS
Data ogłoszenia postępowania: 24 sierpnia 2018
Termin składania ofert: 6 września 2018 11:00
Termin otwarcia ofert: 6 września 2018 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania: 11-2018-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu-.pdf
11-2018-NS-SIWZ.pdf
11-2018-NS-Zał.-nr-1-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna-.pdf
11-2018-NS-Formularz-cenowy-Zał.-nr-3-do-SIWZ.xlsx
Z-14-Informacja-dla-Wykonawców.pdf
11-2018-NS-Zawiadomienie-o-unieważnieniu-postępowania.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com