ROZEZNANIE CENOWE:Zakup i dostawa pieca laboratoryjnego FCF7 z ceramiczną muflą

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

ROZEZNANIE CENOWE: Zakup i dostawa pieca laboratoryjnego FCF7 z ceramiczną muflą

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 13 sierpnia 2021
Termin składania ofert: 20 sierpnia 2021 12:00
Termin otwarcia ofert: 20 sierpnia 2021 12:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48 Otwock lub pocztę elektroniczną d.weremko@opwik.com

Dokumenty do pobrania: Zaproszenie-2.pdf
Specyfikacja-techniczna.pdf
Formularz-ofertowy-Wykonawcy-1.doc
Odpowiedzi-na-pytania.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-1.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Postępowania poniżej 30.000 €
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com