Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby OPWiK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby OPWiK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ

Numer postępowania: 9/2020NS
Data ogłoszenia postępowania: 13 października 2020
Termin składania ofert: 23 października 2020 11:00
Termin otwarcia ofert: 23 października 2020 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: 9-2020NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
9-2020NS-SIWZ.pdf
Z-14-Informacja-dla-Wykonawców.pdf
9-2020NS-Informacja-z-sesji-otwarcia-ofert.pdf
9-2020NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
9-2020NS-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com