Zakup i dostawa talonów (bonów towarowych w formie papierowej)

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Zakup i dostawa talonów (bonów towarowych w formie papierowej)

Numer postępowania: 1-2018-N
Data ogłoszenia postępowania: 25 stycznia 2018
Termin składania ofert: 7 lutego 2018 11:00
Termin otwarcia ofert: 7 lutego 2018 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania: 1-2018-N-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
1-2018-N-SIWZ.pdf
1-2018-N-Modyfikacja.pdf
1-2018-N-Modyfikacja-Załącznik-Nr-7.pdf
1-2018-N-Informacja-z-sesji-otwarcia-ofert.pdf
1-2018-N-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
1-2018-N-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com