Zakup i sukcesywna dostawa testów do analiz

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Zakup i sukcesywna dostawa testów do analiz

Numer postępowania: 3/2020 NS
Data ogłoszenia postępowania: 27 lutego 2020
Termin składania ofert: 6 marca 2020 11:00
Termin otwarcia ofert: 6 marca 2020 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Otwock ul. Karczewska 48 - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: 1-Ogłoszenie-o-zamówieniu.docx
2-SIWZ.docx
3-Specyfikacja-techniczna.doc
załączniki.zip
odpowiedź-na-pytanie-05.03.2020.pdf
zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com