Zakup i sukcesywna dostawa testów do analiz zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Zakup i sukcesywna dostawa testów do analiz zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ.

Numer postępowania: 4/2019 NS
Data ogłoszenia postępowania: 1 marca 2019
Termin składania ofert: 8 marca 2019 11:00
Termin otwarcia ofert: 8 marca 2019 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Otwock ul. Karczewska 48 - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: 4-2019-NS-SIWZ.pdf
4-2019-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
4-2019-NS-Załącznik-nr-1-Specyfikacja-techniczna.pdf
4-2019-NS-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
4-2019-NS-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia-.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com