Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy do wody zimnej o temp.do 30C na potrzeby OPWiK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy do wody zimnej o temp.do 30C na potrzeby OPWiK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ

Numer postępowania: 6/2020NS
Data ogłoszenia postępowania: 29 lipca 2020
Termin składania ofert: 11 sierpnia 2020 11:00
Termin otwarcia ofert: 11 sierpnia 2020 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: 6-2020NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
6-2020NS-SIWZ.pdf
6-2020NS-Zał.-nr-1-do-SIWZ.pdf
Z-14-Informacja-dla-Wykonawców.pdf
6-2020NS-Informacja-z-sesji-otwarcia-ofert.pdf
6-2020NS-Korekta-informacji-z-sesji-otwarcia-ofert-1.pdf
6-2020NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
6-2020NS-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com