Zakup przyczepek typu lekkiego na wyposażenie PSZOK dla Miasta Otwocka

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Zakup przyczepek typu lekkiego na wyposażenie PSZOK dla Miasta Otwocka

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 13 czerwca 2022
Termin składania ofert: 21 czerwca 2022 10:00
Termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2022 10:15
Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą, kurierem lub mailowo na adres opwik@opwik.com w terminie do dnia 21 czerwca 2022 roku, do godz. 10:00 na adres: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 05-400 Otwock, ul. Karczewska 48.

Dokumenty do pobrania: Formularz-ofertowy-Wykonawcy.doc
Klauzula-informacyjna-do-rozeznania-cenowego.pdf
Zaproszenie.pdf
Unieważnienie.doc
Postępowanie prowadzone zgodnie z:
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

ROZEZNANIE CENOWE
o wartości poniżej 130.000 złotych na podstawie regulaminu obowiązującego w
Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Author: Jan Szala

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com