Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Numer postępowania: 1/2020 NS
Data ogłoszenia postępowania: 15 stycznia 2020
Termin składania ofert: 27 stycznia 2020 11:00
Termin otwarcia ofert: 27 stycznia 2020 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Karczewska 48 Otwock - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: SIWZ-1.pdf
Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
zalaczniki-3.zip
modyfikacja-21.02.2020.pdf
odpowiedzi-na-pytania-21.01.2020.pdf
załącznik-nr-2-do-SIWZ-Formularz-oferty-po-modyfikacji.doc
odpowiedzi-na-pytania-24.01.2020.pdf
załącznik-nr-1a-do-OPZ-opis-budynków-według-KŚT-po-modyfikacj.xls
odpowiedzi-na-pytania-29.01.2020.pdf
OPWiK-szkody.pdf
odpowiedzi-na-pytania-30.01.2020.pdf
Zaswiadczenie467.pdf
Modyfikacja-05.02.2020.pdf
załącznik-nr-2-do-SIWZ-Formularz-oferty-po-modyfikacji-1.doc
zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com