Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Otwocka wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Otwocka wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów.

Numer postępowania: 2/2019N
Data ogłoszenia postępowania: 18 grudnia 2019
Termin składania ofert: 31 grudnia 2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 31 grudnia 2019 10:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Karczewska 48,
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania: 2-2019N-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
2-2019N-SIWZ.pdf
2-2019N-Załącznik-od-nr-1-do-5-SIWZ.docx
2-2019N-Informacja-z-sesji-otwarcia-ofert.pdf
2-2019N-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2-2019-N-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com