Przetargi

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż posiada status "Zamawiającego sektorowego"

Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku stosuje się do zamówień których wartość jest mniejsza od progów unijnych.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych przepisy ustawy stosuje się do udzielania  zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych

Regulaminy do pobraniaPlik
Regulamin przetargów na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Regulamin przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej do 130 000 zł w OPWiK Sp. z o.o.
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com