Przetargi

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż posiada status "Zamawiającego sektorowego"

Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku stosuje się do zamówień których wartość jest mniejsza od progów unijnych.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych przepisy ustawy stosuje się do udzielania  zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych.

>PLATFORMA ZAKUPOWA OPWiK<

Regulaminy do pobrania Plik
Regulamin przetargów na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Regulamin przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej do 130 000 zł w OPWiK Sp. z o.o.
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com