Usługi zewnętrzne

W kolejnych zakładkach znajdziecie Państwo informację, w jaki sposób możecie wykorzystać potencjał usług i możliwości sprzętowe naszej firmy. Świadczenie usług komercyjnych oraz wynajem sprzętu systematycznie  zwiększa swój udział w  całości naszego biznesu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Uchwała nr 9/03/2023 z dnia 10 marca 2023 r.

Cennik usług świadczonych przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku na rzecz podmiotów zewnętrznych

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com