Asenizacja

Usługi asenizacyjne to usługi związane z odprowadzaniem i usuwaniem nieczystości płynnych oraz osadów z różnego rodzaju zbiorników, szamb, separatorów, kanalizacji sanitarnych i przemysłowych.

Asenizacja jest ważną kwestią dla zapewnienia higieny i czystości w naszym otoczeniu oraz ochrony środowiska naturalnego. Oferujemy usługi takie jak opróżnianie szamb, odwodnienie przydomowych oczyszczalni ścieków, opróżnianie zbiorników retencyjnych, usuwanie osadów z separatorów tłuszczu, przepompowywanie i transport odpadów ciekłych i stałych, jak również czyszczenie i inspekcję kanalizacji.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i doświadczoną kadrą pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych prac.

Telefon Alarmowy