Dokumenty / Formularze

DokumentPlik
Zlecenie badania wody
Zlecenie badania  ścieków
Protokół pobierania próbek wody
Protokół pobierania próbek ścieków
Protokół przekazania próbek ścieków
Polityka jakości
Decyzja PPIS zatwierdzająca system jakości wykonywanych badań wody

Laboratorium

05-400 Otwock
Kraszewskiego 1

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek - Piątek   7.00 - 15.00


Próbki mikrobiologiczne:

 Poniedziałek - Środa   7.00 - 11.00


Próbki fizyko-chemiczne:

Poniedziałek - Piątek   7.00 - 11.00

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com