Dokumenty / Formularze

DokumentPlik
Zlecenie badania wody / ścieków
Protokół pobierania próbek wody
Protokół pobierania próbek ścieków
Protokół przekazania próbek ścieków
Polityka jakości
Decyzja PPIS zatwierdzająca system jakości wykonywanych badań wody

Laboratorium

05-400 Otwock
Kraszewskiego 1

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek - Piątek   7.00 - 15.00


Próbki mikrobiologiczne:

 Poniedziałek - Wtorek   7.00 - 11.00


Próbki fizyko-chemiczne:

Poniedziałek - Piątek   7.00 - 11.00

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com