Jak samemu pobrać próbki?

Jak pobrać próbki wody do badania mikrobiologicznego?

 • w aptece należy nabyć jałowy pojemnik (min. 2 szt.) lub pobrać sterylną butelkę w laboratorium,
 • odkręcić z kranu sitka, wkładki, uszczelki i inne akcesoria następnie umyć kran detergentem lub innym środkiem myjącym,
 • odkręcić zimną wodę i łagodnym strumieniem puszczać ok. 3-5 minut,
 • zakręcić wodę a kran opalić intensywnym płomieniem przez ok. 1 minutę (w przypadku braku palnika wylewkę należy zanurzyć w środku dezynfekującym np.: domestos, denaturat na ok. 3 minuty po czym dokładnie opłukać kran),
 • należy pobrać wodę zimną ok 200 ml do jałowych pojemników zakupionych w aptece lub sterylnej butelki tak aby pod korkiem lub nakrętką pozostała przestrzeń z powietrzem. Szczelnie zamknąć,
 • próbki należy dostarczyć do laboratorium możliwie jak najszybciej w przypadku, gdy dostarczenie bezpośrednio po pobraniu nie jest możliwe dopuszcza się przechowywanie próbek w lodówce w temperaturze 5±3°C (nie zamrażać), maksymalny czas przechowywania 8h.

Jakiej ilości wody potrzebujemy do przeprowadzenia badań?

 

Oznaczane bakterie

Minimalna objętość próbki

Bakterie grupy coli + Escherichia coli

100 ml

Enterokoki

100 ml

Clostridium perfringens

100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów

10 ml

 

W przypadku jednoczesnego pobierania próbek do badania mikrobiologicznego i fizyko-chemicznego, jako pierwszą należy pobrać próbkę do badania fizyko-chemicznego.

W przypadku, gdy dostarczenie do laboratorium próbki bezpośrednio po pobraniu nie jest możliwe, próbkę należy przechowywać w lodówce w temp. 2°C - 8°C (nie zamrażać). Maksymalny czas przechowywania wynosi 8 godzin.

Jak pobrać próbki wody do badania fizyko-chemicznego?

 • przygotować butelkę po wodzie mineralnej min. 1 litr,
 • należy odkręcić z kranu sitka, wkładki, uszczelki i inne akcesoria następnie umyć kran detergentem lub innym środkiem myjącym,
 • odkręcić zimną wodę i łagodnym strumieniem puszczać ok. 3-5 minut,
 • należy pobrać wodę zimną do plastikowej butelki po wodzie mineralnej do pełna (w butelce nie powinno zostać powietrze),
 • próbki należy dostarczyć do laboratorium możliwie jak najszybciej w przypadku, gdy dostarczenie bezpośrednio po pobraniu nie jest możliwe dopuszcza się przechowywanie próbek w lodówce w temperaturze 5±3°C (nie zamrażać), maksymalny czas przechowywania 8h.

arrowc icon

Wyniki badań odbierane są w kolejnym tygodniu po wykonaniu badania w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Karczewskiej 48

Wcześniej otrzymacie Państwo fakturę za wykonaną usługę. Wyniki wydajemy po jej opłaceniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny (22) 779 33 94 wew. 124

pca

 

Laboratorium

05-400 Otwock
Kraszewskiego 1

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek - Piątek  7.00 - 15.00


Próbki mikrobiologiczne:

 Poniedziałek - Środa   7.00 - 11.00


Próbki fizyko-chemiczne:

Poniedziałek - Piątek   7.00 - 11.00

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com