Zakres analiz i metody badawcze

Laboratorium wykonuje analizy fizyko-chemiczne wody i ścieków, mikrobiologiczne wody i ścieków, ocenę mikroskopową osadu czynnego, oznaczanie twardości ogólnej w wodzie oraz pobieranie i transport próbek.

Analizy wykonywane są na podstawie wytycznych zawartych w polskich normach oraz procedurach badawczych opracowanych w Laboratorium. W celu zwiększenia zaufania oraz podniesienia naszych kompetencji dostosowaliśmy sposób wykonywania i dokumentowania naszych badań do wymagań normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02.

   

Samochód do poboru i przewozu próbek

Od 2013 roku, zgodnie z wymaganiami PCA, laboratorium posiada samochód przystosowany do przewozu próbek.

Poniżej prezentujemy wdrożone i sprawdzone metody badawcze stanowiące usługę dostępną w naszym Laboratorium. 

 

 

Decyzja SANEPID z roku 2022

 

pca

 

 Laboratorium

05-400 Otwock
Kraszewskiego 1

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek - Piątek  7.00 - 15.00


Próbki mikrobiologiczne:

 Poniedziałek - Środa   7.00 - 11.00


Próbki fizyko-chemiczne:

Poniedziałek - Piątek   7.00 - 11.00

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com