Pierwsze źródełka w szkołach

Miło nam poinformować, że 23 maja rozpoczęliśmy pilotażowy program wyposażenia wszystkich otwockich szkół podstawowych w źródełka wody pitnej DomoVita. Pierwsze rozmowy z dyrektorami otwockich szkół i przedszkoli, dotyczące tego projektu rozpoczęły się już w czerwcu 2015 roku. Zielone światło do zmaterializowania planów dał zarząd spółki, podejmując decyzję, że projekt w całości zostanie sfinansowany ze środków OPWiK Sp. z o.o.

 

Pierwsze źródełko zostało zamontowane w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kościuszki

 

Do końca lipca 2018, źródełka zostaną zamontowane we wszystkich szkołach podstawowych. Każda z placówek otrzyma 1 źródło, wyjątkiem będzie SP nr 12, która otrzyma 2 źródła. Kontynuacja i rozwój projektu źródełek wody DomoVita będzie uzależniony od tego jak zostaną one przyjęte przez dzieci oraz od możliwości finansowych spółki.

 

Dzieci z SP 3 zadowolone, my również 🙂

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com