03
lip

Aktualne cenniki obowiązujące od dnia 3 lipca 2024 r

Szanowni Państwo,

Poniżej mogą Państwo znaleźć uchwały oraz aktualnie obowiązujące cenniki:

Uchwała nr 13/2024 – z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia ceny za świadczone przez OPWiK Sp. z o.o. w Otwocku usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych i wprowadzania ich do stacji zlewnej.

Uchwała nr 14/2024 – z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia warunków i ceny za opróżnianie i oczyszczanie nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wzór umowy do uchwały nr 14/2024 – dot. Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.

Zarządzenie nr 3 – z dnia 28 maja 2024 w sprawie ustalenia ceny za świadczone usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych i wprowadzania ich do stacji zlewnej oraz usługi opróżniania i oczyszczania nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Celestynów.