Przetargi

Aktualne przetargi znajdą Państwo na platformie zamówień publicznych.


Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż posiada status „Zamawiającego sektorowego”

Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku stosuje się do zamówień których wartość jest mniejsza od progów unijnych.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych przepisy ustawy stosuje się do udzielania  zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych.


Regulaminy do pobrania

Regulamin przetargów na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Regulamin przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych

Regulamin udzielania przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zamówień sektorowych do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 130 tyś.

Regulamin udzielania przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130 tyś. złotych do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych

Telefon Alarmowy