BIO Energia

Realizowany w oczyszczalni proces oczyszczania ścieków jest źródłem powstawania odpadów wśród których dominują osady ściekowe. Są one poddawane procesowi fermentacji metanowej w specjalnych komorach fermentacyjnych. Podczas fermentacji osadów powstaje biogaz zawierający palny gaz – metan.

W latach 2010 / 2013 / 2015 zrealizowaliśmy inwestycje polegające na budowie 3 układów kogeneracji przetwarzających biogaz na energię elektryczną. Agregaty posiadają moc 190 kW, 250 kW oraz 360 kW. Inwestycja pozwoliła na uruchomienie produkcji tzw. „zielonej energii” na terenie otwockiej oczyszczalni. Produktem ubocznym tego procesu jest ciepło, które w 100% pokrywa zapotrzebowanie na ogrzanie budynków oczyszczalni oraz dogrzewa komory fermentacyjne. W efekcie końcowym nic się nie marnuje.

Oprócz zakupu agregatów prądotwórczych, kompleksowo wyremontowano budynek kotłowni (dotychczas węglowej). Większość środków finansowych pochodziła z preferencyjnych pożyczek, udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z osiągnięciem efektu ekologicznego Fundusz umorzył Spółce spłatę 488 tys. zł (dwa pierwsze agregaty). Wyprodukowany z biogazu prąd pokrywa obecnie ok 55% zapotrzebowanie oczyszczalni na energię elektryczną. Do listy korzyści dochodzą przychody związane ze sprzedażą na Towarowej Giełdzie Energii tzw. „zielonych certyfikatów” wystawianych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Telefon Alarmowy