BIO Energia

Realizowany w oczyszczalni proces oczyszczania ścieków jest źródłem powstawania odpadów wśród których dominują osady ściekowe. Są one poddawane procesowi fermentacji metanowej w specjalnych komorach fermentacyjnych. Podczas fermentacji osadów powstaje biogaz zawierający palny gaz - metan.

W latach 2010 / 2013 / 2015 zrealizowaliśmy inwestycje polegające na budowie 3 układów kogeneracji przetwarzających biogaz na energię elektryczną. Agregaty posiadają moc 190 kW, 250 kW oraz 360 kW. Inwestycja pozwoliła na uruchomienie produkcji tzw. „zielonej energii” na terenie otwockiej oczyszczalni. Produktem ubocznym tego procesu jest ciepło, które w 100% pokrywa zapotrzebowanie na ogrzanie budynków oczyszczalni oraz dogrzewa komory fermentacyjne. W efekcie końcowym nic się nie marnuje.

Oprócz zakupu agregatów prądotwórczych, kompleksowo wyremontowano budynek kotłowni (dotychczas węglowej). Większość środków finansowych pochodziła z preferencyjnych pożyczek, udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z osiągnięciem efektu ekologicznego Fundusz umorzył Spółce spłatę 488 tys. zł (dwa pierwsze agregaty). Wyprodukowany z biogazu prąd pokrywa obecnie ok 55% zapotrzebowanie oczyszczalni na energię elektryczną. Do listy korzyści dochodzą przychody związane ze sprzedażą na Towarowej Giełdzie Energii tzw. „zielonych certyfikatów” wystawianych przez Urząd Regulacji Energetyki.  

Na terenie otwockiej oczyszczalni naukowcy z Seen Holding współpracujący z Politechniką Łódzką prowadzili badania nad możliwościami zwiększenia ilości biogazu wydzielanego podczas obróbki osadu ściekowego. Eksperymenty dotowano z funduszy unijnych. Otwock był jedną z trzech lokalizacji, w których prowadzono badania, wyróżniało go jednak zastosowanie najbardziej zaawansowanej aparatury. W budynkach oczyszczalni naukowcy postawili min. miniaturową wersję komór fermentacyjnych. Dzięki obserwacji zachodzących procesów oceniano możliwość zwiększenia produkcji biogazu. Wstępne wyniki są bardzo obiecujące, przyrost produkcji wyniósł ok. 50%. Pozwoliłoby to na wyprodukowanie prądu dla całej oczyszczalni, wyeliminowanie zbędnych kosztów, zmniejszenie ilości osadów ściekowych a przez to kosztów transportu i utylizacji. 

 

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com