Jak samemu pobrać próbki?

Wytyczne pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych

(informacja dla klienta indywidualnego – badanie na potrzeby własne)

UWAGA: Próbki do analiz mikrobiologicznych należy pobierać do jałowych butelek dostępnych w placówce Laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 (ul. Kraszewskiego 1)

Dopuszcza się dostarczenie próbki w indywidualnie nabytym (np. w aptece), jałowym pojemniku z tworzywa sztucznego do poborów prób o pojemności ok. 500 ml

Próbki przyjmujemy od poniedziałku do środy w godzinach 7:00 – 11:00

Czas między pobraniem próbki, a jej dostarczeniem do laboratorium powinien być tak krótki, jak to tylko możliwe i nie powinien przekraczać 8 godzin (najlepiej w dniu pobrania). W przypadku, gdy dostarczenie próbki bezpośrednio po pobraniu nie jest możliwe, powinna być ona przechowywana w lodówce w temperaturze 5±3oC. Przed przystąpieniem do pobrania próbki wody należy usunąć dodatkowe elementy wylewki (tj. perlatory, wkładki, uszczelki, przedłużki znajdujące się na wylocie kurka).

 

 • Jeśli na zewnętrznej powierzchni kranu znajdują się widoczne zanieczyszczenia (np. kamień, muł, smary) należy je usunąć, następnie starannie wyczyścić kran na zewnątrz i wewnątrz przy użyciu detergentu po czym spłukać wodą i zamknąć kran.
 • Następnie kran należy zdezynfekować poprzez opalenie w płomieniu, lub poprzez zanurzenie w naczyniu z alkoholem na czas 2-3 min.
 • Aby pobrać próbkę należy odkręcić kran i spuszczać wodę aż do wyplukania środka dezynfekującego i ustabilizowania się temperatury wody (zwykle wystarczają 2 -3 min., czasami do 30 min. – aby wypłukać zastałą w instalacji wodę).
 • Należy pobierać wodę zimną!
 • W trakcie poboru korek butelki trzymać w ręku lub odłożyć dolną jałową częścią ku górze, chroniąc przed zanieczyszczeniem. Nie należy przepłukiwać butelki (w butelce znajduje się substancja dezaktywująca chlor).
 • Podczas pobierania próbki nie należy dotykać butelką kranu. Pobrać próbkę (do objętości ok. ¾ butelki) tak, aby pod korkiem/nakrętką pozostała przestrzeń z powietrzem po czym zamknąć butelkę korkiem. Nie zaleca się pobierania próbek wody za pośrednictwem węży gumowych i węży ze sztucznego tworzywa podłączonych do kranu.
 • Podczas transportu próbki należy chronić przed światłem słonecznym i przegrzaniem.

 

 

Wytyczne pobierania próbek wody do badań fizyko-chemicznych

(informacja dla klienta indywidualnego – badanie na potrzeby własne)

 

Próbki przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 11:00

Czas między pobraniem próbki, a jej dostarczeniem do laboratorium powinien być tak krótki, jak to tylko możliwe i nie powinien przekraczać 8 godzin (najlepiej w dniu pobrania). W przypadku, gdy dostarczenie próbki bezpośrednio po pobraniu nie jest możliwe, powinna być ona przechowywana w lodówce w temperaturze 5±3oC.

 • Przygotować butelkę z tworzywa sztucznego ok. 1,5 litra (np. po wodzie mineralnej).

 

Nie dopuszcza się pobierania próbek w butelki po kolorowych napojach, sokach itp.

 • Przed przystąpieniem do pobrania próbki wody należy usunąć dodatkowe elementy wylewki (tj. perlatory, wkładki, uszczelki, przedłużki znajdujące się na wylocie kurka).

 • Otworzyć kurek do połowy przepływu i spuszczać wodę do osiągnięcia stałej temperatury lub do czasu usunięcia stagnującej wody w instalacji (co może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut w zależności od rozległości sieci wodociągowej).

 • Butelkę należy kilkukrotnie dobrze przepłukać wodą i następnie zimną wodą napełnić do pełna i szczelnie zamknąć (butelkę należy przelać  tak, aby w butelce nie zostało powietrze – minimalizuje to mieszanie się próbki podczas transportu i oddziaływanie z powietrzem).

 • Nie zaleca się pobierania próbek wody za pośrednictwem węży gumowych i węży ze sztucznego tworzywa podłączonych do kranu.
 • Podczas transportu próbki należy chronić przed światłem słonecznym i przegrzaniem.

 

W przypadku jednoczesnego pobierania próbek do badania mikrobiologicznego fizyko-chemicznego,

jako pierwszą należy pobrać próbkę do badania fizyko-chemicznego.   

Sposób odbierania faktury/sprawozdania:

 • W Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kraszewskiego 1
 • Pocztą
 • Pocztą elektroniczną na adres e-mail

 

Sprawozdanie z badania zostanie wydane po uprzednim opłaceniu faktury.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny

(22) 22 299 35 30

 

do pobrania:

Wytyczne pobierania próbek wody na badania fizykochemiczne.pdf

Wytyczne pobierania próbek wody na badania mikrobiologiczne.pdf

Telefon Alarmowy