...

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników

Jarosław Tomasz Margielski

Prezydent Miasta Otwock

Rada Nadzorcza

Adam Ryszkowski

Przewodniczący Rady

Jarosław Dąbrowski

Członek Rady

Krzysztof Dec

Członek Rady

Bartłomiej Tkaczyk

Sekretarz Rady

Zarząd Spółki

Mateusz Rojek

Prezes Zarządu

Telefon Alarmowy Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.