Nasza H2O

OPWiK zaopatruje w wodę kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców gmin Otwock i Karczew. Z myślą o nich każdego dnia troszczymy się, aby woda dostarczana była w sposób nieprzerwany, a jej jakość i walory smakowe spełniały oczekiwania odbiorców.

 

Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na Ziemi. Jest związkiem podstawowym, decydującym o istnieniu życia na naszej planecie. Stanowi główny składnik organizmów roślinnych i zwierzęcych. Woda jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu np. do oddychania, regulacji temperatury ciała u zwierząt, umożliwia przyswajanie substancji odżywczych, usuwa zbędne produkty przemiany materii itp. Człowiek wykorzystuje wodę w celach spożywczych, higienicznych i sanitarnych oraz w gospodarstwie domowym. Bez niej niemożliwe byłoby mycie, kąpiel, pranie i zmywanie. Woda regeneruje siły fizyczne i psychiczne, koi nerwy. Zaspokaja potrzeby estetyczne i lecznicze.

Głównymi użytkownikami wody są: przemysł (66,5%), rolnictwo i leśnictwo (10,9%) oraz gospodarka komunalna (22,6%). W przemyśle woda jest wykorzystywana w procesach technologicznych (np. jako rozpuszczalnik, środek chłodzący), a ponadto pośredniczy w przetwarzaniu energii cieplnej i mechanicznej, służy do płukania i mycia produktów, do produkcji pary, jako środek komunikacji, bariera ochronna czy środek gaśniczy. Woda jest ważnym surowcem energetycznym, podobnie jak węgiel i ropa. Jako surowiec nie ulega zniszczeniu, odnawia bowiem swoje zasoby w cyklu obiegu wody w przyrodzie (schemat).

Jaką twardość ma woda w Otwocku?

SUW Grunwaldzka 230 mg/l

SUW Karczewska 193 mg/l

Otwocki System Zaopatrzenia w wodę standardowo tworzą Ujęcia Wód Głębinowych i Stacje Uzdatniania Wody oraz ok. 250 km sieci dystrybucyjnej. W 2017 roku „produkcja” wyniosła nieco ponad 2,4 mln m³ wody uzdatnionej. W tym celu korzystamy z dwóch Ujęć Wody zlokalizowanych przy ul. Batorego/Tysiąclecia i ul. Grunwaldzkiej oraz dwóch Stacji Uzdatniania Wody przy ulicach Karczewskiej i Grunwaldzkiej.

Ze względu na ogromne znaczenie wody w naszym życiu, niezwykle ważne dla OPWiK-u jest inwestowanie w żywy organizm jakim niewątpliwie jest system wodociągowy, by jego poziom techniczny był jak najwyższy. W ostatnich latach wykonano szereg rozwojowych prac inwestycyjnych, remontowych, eksploatacyjnych, aby czysta i zdrowa woda dotarła do kolejnych odbiorców. Szczęśliwie, jako „surowca” do „produkcji” wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi korzystamy z wód wgłębnych, a nie powierzchniowych. Uzdatnianie wód wgłębnych, wymaga znacząco mniejszego wspomagania procesów uzdatniania wody środkami chemicznymi, a dodatkowo fakt świadomego stosowania w tym procesie tylko niezbędnych ilości reagentów chemicznych gwarantuje produkt, który wg. stosowanych w dzisiejszych czasach określeń, można nazwać ekologicznym. Ta świadomość powoduje, że wielu mieszkańców pije naszą wodę prosto z kranu, rezygnując z zakupu wód mineralnych.

Wybudowanie nowej Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Grunwaldzkiej to inwestycja niewątpliwie najbardziej oddziaływująca na jakość naszych usług wodociągowych. Zrealizowana w 2010 roku przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Dobowa wydajność produkcyjna tego obiektu wynosi do 3 600 m³/d.

Telefon Alarmowy