Faktury i płatności

Wzór faktury z objaśnieniami

(kliknięcie w miniaturę otworzy dokument w formacie PDF z możliwością powiększenia)

Płatności za usługi świadczone przez Spółkę możecie Państwo regulować na kilka sposobów.

 Przelew na konto bankowe 


 Płatności przelewem realizujecie Państwo na indywidualne konto klienta, którego numer widnieje na otrzymanym rachunku.

Poczta lub inny punkt obsługi finansowej 


Wykonanie takiej operacji może wiązać się z naliczeniem prowizji

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com