...

Faktury i płatności

Wzór faktury z objaśnieniami

(kliknięcie w miniaturę otworzy dokument w formacie PDF z możliwością powiększenia)

 

Płatności za usługi świadczone przez Spółkę możecie Państwo regulować na kilka sposobów.

Przelew na konto bankowe 


 Płatności przelewem realizujecie Państwo na indywidualne konto klienta, którego numer widnieje na otrzymanym rachunku.

Poczta lub inny punkt obsługi finansowej


Wykonanie takiej operacji może wiązać się z naliczeniem prowizji

Telefon Alarmowy Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.