...

Teleinspekcja sieci

W 2009 roku Spółka zakupiła wóz teleinspekcyjny RCA ProLine SAT wyposażony w zestaw kamer do wykonywania telewizyjnych inspekcji sieci kanalizacyjnych oraz napraw w technologii bezwykopowej. Samochód był demonstracyjnym pojazdem producenta – firmy Rausch. Dzięki inwestycji Spółka posiada kompletną wiedzę na temat stanu całej sieci kanalizacyjnej miast Otwocka i Karczewa.

Samochód bardzo efektywnie wykrywa wszelkie nieprawidłowości w stanie technicznym sieci w tym nielegalne przyłączenia do sieci. Jego obecność wpłynęła motywująco na podpisywanie umów dotyczących odbioru ścieków bezpośrednio po wykonaniu przyłącza.

Od początku roku 2014 znacznie wzrosła ilość zamówień na tele-inspekcję od podmiotów zewnętrznych. Oferujemy Państwu usługi z zakresu inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie średnic DN 150 – DN 800. Po przeprowadzonej inspekcji sporządzany jest raport zawierający wykres spadków oraz film z inspekcji na płycie CD.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Wzór zlecenia teleinspekcji

Cennik usług realizowanych przez OPWiK Sp. z o.o.

Telefon Alarmowy Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.