Zakres analiz i metody badawcze

Laboratorium wykonuje analizy fizyko-chemiczne wody i ścieków, mikrobiologiczne wody i ścieków, ocenę mikroskopową osadu czynnego, oznaczanie twardości ogólnej w wodzie oraz pobieranie i transport próbek.

Analizy wykonywane są na podstawie wytycznych zawartych w polskich normach oraz procedurach badawczych opracowanych w Laboratorium. W celu zwiększenia zaufania oraz podniesienia naszych kompetencji dostosowaliśmy sposób wykonywania i dokumentowania naszych badań do wymagań normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02.

Od 2013 roku, zgodnie z wymaganiami PCA, laboratorium posiada samochód przystosowany do przewozu próbek.

Poniżej prezentujemy wdrożone i sprawdzone metody badawcze stanowiące usługę dostępną w naszym Laboratorium.

 

Lista metod badań Laboratorium

Laboratorium

05-402 Otwock
ul. Kraszewskiego 1

laboratorium@opwik.com
tel. (22) 299 35 30

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek – Piątek  7.00 – 15.00


Próbki do analiz
mikrobiologicznych:

 Poniedziałek – Środa   7.00 – 11.00


Próbki do analiz
fizykochemicznych:

woda: Poniedziałek – Piątek   7.00 – 11.00

ścieki: Prosimy o kontakt osobisty
lub telefoniczny z Laboratorium

Telefon Alarmowy