...

Laboratorium

Laboratorium

Nasze laboratorium istnieje od ponad 40 lat. Zdobyte doświadczenie zobowiązuje – nie tylko do fachowości i rzetelności naszej pracy ale również do stałego ulepszania standardów laboratoryjnych i budowania kompleksowej oferty badań. Wszystkie te działania pozwalają nam systematycznie powiększać zakres i teren działania.

Już w latach 70-tych nasze laboratorium było jednym z nielicznych w okolicach Warszawy z tak szerokim zakresem analiz wody i ścieków. Zmieniają się czasy, zmienia się rynek a także oczekiwania klientów. Dla laboratorium, które wcześniej w dużej mierze pracowało na wewnętrzne potrzeby firmy m.in. badało próbki podczas budowy sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych, wszelkiego rodzaju odwiertów, nastała nowa era. Obecnie laboratorium wykonuje badania chemiczne ścieków i wody, badania mikrobiologiczne wody, badanie właściwości fizycznych ścieków i wody oraz pobieranie próbek.
Inwestycje poczynione w świetnie wyszkoloną kadrę oraz wysokiej jakości sprzęt spowodowały wzrost zleceń komercyjnych. Obecnie stanowią one znaczną część wykonywanych analiz.

Od 21 kwietnia 2009 roku posiadamy certyfikat PCA (Polskiego Centrum Akredytacji), którego zespół audytorów co roku bada poziom standardów pracy i procedur badawczych, jakie stosuje laboratorium Spółki (według normy PN-EN ISO / IEC 17025:2018-02 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących). Certyfikat akredytacji odnawiany jest co 4 lata. To między innymi dzięki pracy całego naszego zespołu oraz systematycznym badaniom mieszkańcy Otwocka mogą cieszyć się wodą zdatną do picia bezpośrednio z kranu a ścieki opuszczające urządzenia Oczyszczalni Ścieków są coraz lepszej jakości.

 

Wszystkich chcących sprawdzić jakość spożywanej wody bądź zainteresowanych analizą ścieków zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Laboratorium

05-402 Otwock
ul. Kraszewskiego 1

laboratorium@opwik.com
tel. (22) 299 35 30

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek – Piątek  7.00 – 15.00


Próbki do analiz
mikrobiologicznych:

 Poniedziałek – Środa   7.00 – 11.00


Próbki do analiz
fizykochemicznych:

woda: Poniedziałek – Piątek   7.00 – 11.00

ścieki: Prosimy o kontakt osobisty
lub telefoniczny z Laboratorium

Telefon Alarmowy Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.