Emisja odorów

31 stycznia 2018 roku oddano do użytkowania dwa zmodernizowane zagęszczacze grawitacyjne do osadu wstępnego. Zostały one zhermetyzowane i wyposażone w biofiltr, w celu pozbawienia uciążliwości zapachowej. Modernizację zagęszczaczy grawitacyjnych wykonano w ramach zadania:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków – Zadanie II

Obecnie na oczyszczalni ścieków w Otwocku zhermetyzowane są wszystkie obiekty, które mogłyby powodować uciążliwości zapachowe.

Uciążliwość zapachową otwockiej oczyszczalni ścieków zminimalizowano wykonując hermetyzację urządzeń służących do odbioru i wstępnego, mechanicznego oczyszczania ścieków. Powietrze zawierające uciążliwe zapachy jest przepuszczane przez pochłaniające je biofiltry. Po przefiltrowaniu powietrze jest pozbawione uciążliwości zapachowej.

Projektowanie i wykonawstwo: oczyszczalnia ścieków – hermetyzacja urządzeń

Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013 „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku”

Nr 2004/PL/16/C/PE/013 – K4-1/OŚH

W ramach zadania zhermetyzowano kanał doprowadzający ścieki do piaskownika, piaskownik, kanał doprowadzający ścieki do komory denitryfikacji oraz oba osadniki wstępne. Całość prac zakończono 15 marca 2009 r.

Telefon Alarmowy