PSZOK

„PSZOK” – ul. Kraszewskiego 1 – wjazd naprzeciwko parku handlowego (na terenie Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji).

Aby skorzystać z usług PSZOK w ramach opłaty za odpady, należy okazać dowód uiszczenia opłaty za odpady (w przypadku uiszczania opłaty za odpady bezpośrednio do urzędu – potwierdzenie przelewu natomiast jeśli opłata za odpady jest wliczona w czynsz, wtedy należy okazać dowód opłaty za odpady.

Czynny: piątki oraz soboty (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)

 • piątki 12:00 – 20:00
 • soboty w godz. 8:00 – 16:00,

Przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 • gruz pochodzący z remontów prowadzonych samodzielnie do 150 kg/miesiąc/gospodarstwo domowe;
 • rozebrana stolarka okienna;
 • opony pochodzące z samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, limit 8 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe;
 • odpady wielkogabarytowe (szafy, regały, stoły, kanapy, łóżka);
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • surowce wtórne (papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne);
 • szkło;
 • odzież i tekstylia;
 • odpady niebezpieczne, w tym: zużyte baterie, lampy fluorescencyjne, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, kwasy, opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi, środki ochrony roślin, akumulatory, chemikalia i opakowania po chemikaliach oraz oleje inne niż jadalne w tym samochodowe do 4l kwartalnie na gospodarstwo domowe;
 • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, a powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, (np. igieł i strzykawek). Odpady muszą być umieszczone w szczelnie zamkniętym, sztywnym pojemniku, odpornym na działanie wilgoci oraz mechanicznie odpornym na przekłucia i przecięcia;
 • bioodpadów.

Telefon Alarmowy