...

Asenizacja – wywóz szamba i nieczystości płynnych

Usługi asenizacyjne to usługi związane z odprowadzaniem i usuwaniem nieczystości płynnych oraz osadów z różnego rodzaju zbiorników, szamb, separatorów, kanalizacji sanitarnych i przemysłowych.

Asenizacja jest ważną kwestią dla zapewnienia higieny i czystości w naszym otoczeniu oraz ochrony środowiska naturalnego. Oferujemy usługi takie jak opróżnianie szamb, odwodnienie przydomowych oczyszczalni ścieków, opróżnianie zbiorników retencyjnych, usuwanie osadów z separatorów tłuszczu, przepompowywanie i transport odpadów ciekłych i stałych, jak również czyszczenie i inspekcję kanalizacji.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i doświadczoną kadrą pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych prac.

Wzór umowy na regularne opróżnianie i oczyszczanie nieczystości ciekłych

Uchwała Nr 8/3/2023 w sprawie ustalania ceny za świadczone przez OPWiK Sp. z o.o. usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych i wprowadzania ich do stacji zlewnej.

Wzór umowy na odbiór nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwała Nr 21/6/2023 w sprawie ustalania warunków i ceny za opróżnianie i oczyszczanie nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Telefon Alarmowy Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.