Asenizacja – wywóz szamba i nieczystości płynnych

Usługi asenizacyjne to usługi związane z odprowadzaniem i usuwaniem nieczystości płynnych oraz osadów z różnego rodzaju zbiorników, szamb, separatorów, kanalizacji sanitarnych i przemysłowych.

Asenizacja jest ważną kwestią dla zapewnienia higieny i czystości w naszym otoczeniu oraz ochrony środowiska naturalnego. Oferujemy usługi takie jak opróżnianie szamb, odwodnienie przydomowych oczyszczalni ścieków, opróżnianie zbiorników retencyjnych, usuwanie osadów z separatorów tłuszczu, przepompowywanie i transport odpadów ciekłych i stałych, jak również czyszczenie i inspekcję kanalizacji.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i doświadczoną kadrą pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych prac.

Aktualne cenniki, obowiązujące od dnia 10 kwietnia 2024 r.

Uchwała nr 7/2024 – z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia warunków i ceny za opróżnianie i oczyszczanie nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Załącznik do uchwały nr 7/2024 – Wzór umowy.

Uchwała nr 8/2024 – z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia ceny za świadczone przez OPWiK Sp. z o.o. w Otwocku usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych i wprowadzania ich do stacji zlewnej.

Zarządzenie nr 3 – z dnia 28 maja 2024 w sprawie ustalenia ceny za świadczone usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych i wprowadzania ich do stacji zlewnej oraz usługi opróżniania i oczyszczania nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Celestynów.

Archiwalne cenniki obowiązujące do dnia 9 kwietnia 2024 r.

Wzór umowy na regularne opróżnianie i oczyszczanie nieczystości ciekłych

Uchwała Nr 8/3/2023 w sprawie ustalania ceny za świadczone przez OPWiK Sp. z o.o. usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych i wprowadzania ich do stacji zlewnej.

Wzór umowy na odbiór nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwała Nr 21/6/2023 w sprawie ustalania warunków i ceny za opróżnianie i oczyszczanie nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Telefon Alarmowy