Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach

  1. Specjalny adres e-mail pois@mr.gov.pl ) lub
  2. Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (pois.gov.plnieprawidlowosci).
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com