...

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach

  1. Specjalny adres e-mail pois@mr.gov.pl lub
  2. Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (pois.gov.pl/nieprawidlowosci).
Telefon Alarmowy Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.