Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach

  1. Specjalny adres e-mail pois@mr.gov.pl ) lub
  2. Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (pois.gov.pl/nieprawidlowosci).
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com