Awarie i remonty

Szanowni Klienci!

Informujemy, że w przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody oraz jej barwy. Jest to konsekwencja zaburzeń ciśnienia wody w sieci oraz możliwych zmian w kierunkach jej przepływu. Charakterystyczny kolor wynikający z wypłukania osadów gromadzących się w instalacjach wodociągowych powinien ustąpić po przywróceniu pełnej sprawności sieci.

 

Biuro Obsługi Klienta

tel.  (22) 779 42 96 wew.11
fax. (22) 779 42 96 wew.10

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek      9.00 - 17.00
Wtorek - Piątek  7.00 - 15.00

Kasa ZAMKNIĘTA

 

27 stycznia 2022 | 14:12

W związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej w ul. Narutowicza w Otwocku został zamknięty dopływ wody do jej odbiorców podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej. Zamknięty został dopływ wody do posesji przy ul. Narutowicza 379 oraz kolejnych (numery rosnące w stronę Świerku). Przewidywany termin usunięcia awarii to północ 27.01.2022.

Aktualizacja z godziny 23:26 - ze względu na trudności, planowane usunięcie awarii zostało przesunięte na dzień 28.01.2022, na godz. 13:00. Na skrzyżowaniu ulic Narutowicza oraz Cichej została podstawiona cysterna z wodą na cele gospodarczo bytowe.

 


 

20 stycznia 2018 | 7:15

Awaria sieci wodociągowej Dn200 w ul. Narutowicza w Otwocku (przy ul. Nagietkowej). Z eksploatacji wyłączono odcinek sieci wodociągowej w ul. Narutowicza od nr 238 (parzyste) i 255 (nieparzyste) do granic miasta Otwocka. Od godz. 8:00 nastąpiło wyłączenie dostaw wody dla odbiorców z ul. Narutowicza od w/w numerów do granicy miasta: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dywizjonu 303 i ul. Cichej. Z uwagi na powyższe nastąpią zmiany kierunków przepływu wody w sieci miejskiej na omawianych odcinkach co skutkować będzie zmianą zabarwienia wody. Przewidywany czas zakończenia prac i przywrócenia dostawy wody w dniu dzisiejszym ok. godz. 15:00.

 


 

31 stycznia 2018 | 8:45

Awaria sieci wodociągowej w Otwocku przy ul. Jagienki, na wysokości posesji nr 47. Ekipy OPWiK wyłączyły z eksploatacji odcinek sieci wodociągowej w ul. Jagienki, między ulicami Skrzetuskiego, a Bilewiczówny.

Skutkuje to wstrzymaniem dostawy wody do posesji:

  • Jagienki 41, 43, 45, 47, 49, 51
  • Bilewiczówny 1.

Przewidywany czas wznowienia dostaw wody to godz. 15:00.

Aktualizacja z godziny 11:35 - awaria została usunięta, przywrócono dostawy wody

 


 

18 stycznia 2018 | 8:00

Awarią sieci wodociągowej Dn 150 mm w ul. Maciejewskiej w Karczewie. Z eksploatacji wyłączono odcinek sieci w ul. Maciejewskiej od rzeki Jagodzianki do ul. Winczakiewicza. Wyłączenie dostawy wody nastąpiło dla odbiorców z ulicy:

  • Maciejewskiej
  • Częstochowskiej
  • Winczakiewicza
  • Bohaterów Powstania Styczniowego
  • Traugutta
  • Kusocińskiego

Z uwagi na powyższe nastąpiły zmiany kierunków przepływu wody w sieci miejskiej w Karczewie co może skutkować zmianą zabarwienia wody. Trwają prace przy usuwaniu awarii, natomiast oddzielna brygada przystąpi do płukania odcinków sieci  w miejscach zgłaszanych przez odbiorców. Przewidywany czas zakończenia prac i przywrócenia dostawy wody w dniu dzisiejszym ok. godz. 14:00.

 


 

21 grudnia 2017​ | 9:00

W godzinach rannych wystąpiła awaria magistrali wodociągowej Dn 400 mm na terenie Parku Miejskiego w Otwocku od strony ul. Andriollego. Z eksploatacji wyłączono odcinek magistrali pomiędzy ul. Andriollego a ul. 3 – Maja.

Wyłączenie dostawy wody nastąpiło do dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Dwernickiego nr 8 oraz ul. Partyzantów nr 7.

Z uwagi na powyższe nastąpiły zmiany kierunków przepływu wody w sieci miejskiej co skutkuje pojawieniem się zmiany zabarwienia wody. W chwili obecnej trwają prace przy usuwaniu awarii natomiast inna brygada przystąpi do płukania odcinków sieci w miejscach zgłaszanych przez odbiorców. Przewidywany czas zakończenia prac i przywrócenia dostawy wody w dniu dzisiejszym ok. godz. 15:00.

 


19 grudnia 2017 | 09:00

​W godzinach rannych wystąpiła awaria magistrali wodociągowej Dn 400 mm w ul. Sportowej w Otwocku. Z eksploatacji wyłączono odcinek magistrali pomiędzy ul. Karczewską a ul. Andriollego bez wyłączenia dostawy wody do odbiorców. Z uwagi na powyższe nastąpiły zmiany kierunków przepływu wody w sieci miejskiej co skutkuje pojawieniem się zmiany zabarwienia wody. 

 


11 grudnia 2017 | 10:00

Informujemy, że w dniu 13.12.2017 r  w godzinach  10:00 - 12:00  z  powodu niezbędnego prowadzenia prac  na ulicznej sieci wodociągowej (wymiany  hydrantu p/pożarowego) przy ul. Piastowej w Otwocku, zostanie  wstrzymana dostawa wody dla jej odbiorców zasilanych z miejskiej sieci wodociągowej.

 


7 sierpnia 2017 | 1:45

Z powodu wystąpienia wycieku z ziemi wody na ul. Kusocińskiego w Karczewie zamknięto dopływ wody dla odbiorców z ul. Kusocińskiego oraz ul. Bohaterów Powstania Styczniowego na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Traugutta.

Przewidywany czas wznowienia dostawy wody w dniu 07.08 w godz. popołudniowych z powodu demontażu nowej nawierzchni z kostki brukowej w zjeździe z ul. Kusocińskiego w kierunku łąk.

 


6 czerwiec 2017 | 9:30

Wykryto wyciek z sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Otwocku. Do momentu usunięcia awarii dostawy wody zostają wstrzymane dla w/w ulicy na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Andriollego oraz dla budynków zlokalizowanych przy ul. Andriollego 43 i 45. Na miejscu pracują ekipy OPWiK. Przywrócenie dostaw wody nastąpi ok godziny 15.

 

 


23 kwiecień 2017 | 22:00

Awaria magistrali wodociągowej Dn 400 w Parku Miejskim w Otwocku. Z eksploatacji wyłączono odcinek magistrali pomiędzy ul. Andriollego a ul. 3 Maja bez wyłączenia dostawy do odbiorców. Z uwagi na powyższe nastąpiły zmiany kierunków przepływu wody w sieci miejskiej co skutkuje  pojawieniem się zmiany zabarwienia wody. W chwili obecnej trwają prace przy usuwaniu awarii natomiast oddzielna brygada przystąpiła do płukania odcinków sieci w miejscach zgłoszonych przez odbiorców.

 


20 kwiecień 2017 | 6:30 – 10:30

Awaria sieci wodociągowej w ul. Zygmunta w Otwocku. Od godz. 6:30 zamknięto dopływ wody do odbiorców podłączonych do sieci wodociągowej w ul. Szkolnej na odcinku od ul. Przewoskiej do ul. Zygmunta oraz ul. Zygmunta na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Olszowej. Przewidywany czas ukończenia prac i ponownego włączenia wody to godz. 13:00. Na okres wyłączenia wody został zadysponowany beczkowóz z wodą, ustawiony przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Zygmunta.

 


06 kwiecień 2017 | 8:00 – 13:00

Planowane prace konserwacyjne. Zostanie wstrzymana dostawa wody do odbiorców zasilanych z miejskiej sieci wodociągowej w Karczewie. Utrudnienia będą dotyczyły ulic:
- Armii Krajowej (numery nieparzyste od nr 27 oraz numery parzyste od nr 34)
- cała ulica Jagodne

 


08 styczeń 2017 | 08:00

Rozszczelnienie przewodu wodociągowego z rur żeliwnych Dn 200 mm w ul. Narutowicza w Otwocku. Zamknięto dopływ wody dla mieszkańców ul. Narutowicza od posesji nr 294 do granicy miasta oraz ul. Batalionów Chłopskich i ul. Cichej. Na miejscu pracują ekipy OPWiK. Przewidywany czas usunięcia awarii i przywrócenia dostaw wody - dziś ok. godz. 1400.

 


Miejsce awarii. Źródło: Google Maps

05 styczeń 2017 | 08:20

Awaria sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Hallera/Korczaka. Obie ulice są przejezdne ale ruch jest utrudniony. Pozbawiony dostaw wody jest budynek przy ulicy Korczaka 20. Na miejscu pracują ekipy OPWiK. Przewidywany czas usunięcia awarii ok. 5h. W związku z pracami na osiedlu Morskie Oko oraz Ługi może wystąpić efekt "brudnej" wody.

 

 

 


Miejsce awarii. Źródło: Google Maps

03 styczeń 2017 | 23:00

Awaria sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich. Dostaw wody pozbawione są wszystkie nieruchomości w ulicy. Prace przy usunięciu awarii rozpoczną się 4 stycznia o 7:00.

2017-01-04 22:30 - awaria została usunięta.

 

 

 


Miejsce awarii. Źródło: Google Maps

30 października 2016 | 10:40

Awaria sieci wodociągowej w Otwocku w ul. Bagnistej na wysokości Nr. 13 i 15. Na miejscu pracują ekipy OPWiK. W związku z awarią, dostaw wody będą pozbawieni wszyscy mieszkańcy w/w ulicy. Szacowany czas naprawy - ok. 5 godzin. Ulica jest przejezdna.

 

 

 

 


Miejsce awarii. Źródło: Google Maps

30 czerwca 2016 | 19:00

Awaria sieci wodociągowej ø150 mm w Karczewie na skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej i Kusocińskiego. Na miejscu pracują ekipy OPWiK, skrzyżowanie jest przejezdne tylko jednym pasem. W związku z awarią cała ul. Częstochowska zostanie do odwołania pozbawiona dostaw wody.

 

 2016-06-30 23:30 - awaria została usunięta.

 

 


Miejsce awarii. Źródło: Google Maps

4 marca 2016 | 7:30

 

Awaria magistrali wodociągowej ø400 mm pod skrzyżowaniem ulic Dwernickiego/3 Maja. Na miejscu pracują ekipy OPWiK, skrzyżowanie zostało zamknięte dla ruchu kołowego. W związku z awarią nikt nie zostanie pozbawiony dostaw wody, może jednak wystąpić czasowy, odczuwalny spadek ciśnienia a także efekt "brudnej wody". W sposób szczególny dotyczy to terenu dzielnic: Soplicowo, Śródborów, Jabłonna i Świerk.

 2016-03-04 15:00 - awaria została usunięta.

 


Miejsce awarii. Źródło: Google Maps

27 stycznia 2016 | 15:30

 

Awaria wodociągu w ulicy Kraszewskiego pomiędzy Oczyszczalnią Ścieków a rondem w ulicy Batorego.  Awaria została usunięta, trwa płukanie odcinków  sieci.

 

 

 


Miejsce awarii. Źródło: Google Maps

26 stycznia 2016

O godzinie 20:00 zgłoszono awarię sieci wodociągowej w Otwocku przy ul. Źródlanej 6. Wody jest pozbawiona cała ulica. Mieszkańcy zostali poinformowani bezpośrednio przez pracowników OPWiK, dzięki temu wszyscy mięli możliwość przygotowania zapasów wody. Przewidywany czas zakończenia prac to godz. 12:00 we środę 27 stycznia.

2016-01-27 12:30 - awaria została usunięta

 

 


Miejsce awarii. Źródło: Google Maps

21 stycznia 2016

O godzinie 7:30 została zgłoszona awaria sieci wodociągowej w ulicy bez nazwy pomiędzy ul. Kalinowskiego a ul. Bagnistą (pierwsza równoległa do ul. Narutowicza). Na miejscu pracują ekipy OPWiK. Do usunięcia awarii mieszkańcy ul. Kalinowskiego nr: 1, 1d, 3, 5, 5a, 7, 9, 9a, 9b będą pozbawieni dostaw wody.

 2016-01-21 11:30 - awaria została usunięta.

 

 


Miejsce awarii. Źródło: Google Maps

18 stycznia 2016

O godzinie 8:45 została zgłoszona awaria sieci wodociągowej w ul. Rakowej na wysokości nr 15. Na miejscu pracują ekipy OPWiK. Do usunięcia awarii mieszkańcy ulicy będą pozbawieni dostaw wody. Ponieważ awaria wystąpiła na odcinku magistralnym sieci, czasowe pogorszenie jakości wody może wystąpić również na terenie dzielnic Otwock-Świerk i Otwock-Jabłonna.

2016-01-18 13:00 - awaria została usunięta. 

 

 


Miejsce awarii. Źródło: Google Maps

12 stycznia 2016

W okolicach godziny 13:30 nastąpiła awaria sieci wodociągowej na ul. Bagnistej w Otwocku. Czasowo wody będą pozbawieni mieszkańcy nieruchomości pomiedzy numerami 17 - 66. Na miejscu pracują ekipy OPWiK.

2016-01-12 - awaria została usunięta. 

 

 

 


Miejsce awarii. Źródło: Google Maps

8 stycznia 2016

W okolicy godziny 18:00 zgłoszono wyciek z sieci wodociągowej w ul. Majowej, tuż za skrzyżowaniem z ul. Turystyczną. Powodem okazało się rozszczelnienie przyłącza hydrantu przeciwpożarowego (średnica ø80 mm). Nastąpiło czasowe obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej na terenie części Otwocka. Ekipy OPWiK zablokowały ruch kołowy, organizując objazd ul. Turystyczną i Wierzbową. Wyciek został zatamowany tuż po zlokalizowaniu. Wymiana przyłacza nastąpi we wtorek 12 stycznia.

 

  

 


Miejsce awarii. Źródło: Google Maps

8 stycznia 2016

W okolicy godziny 12:00 w piątek, nastąpiła awaria sieci wodociądowej na osiedlu Ługi w Otwocku przy ul. Lecha 4, spowodowana pęknięciem rury żeliwnej. Sprawnosć sieci wodociągowej przywrócono tego samego dnia. 

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com