Awaria odcinka wodociągu w Karczewie w ulicy Różanej

Szanowni Państwo,

W dniu 05.05.2020., ok. godziny 12.30 wystąpiła awaria odcinka wodociągu w Karczewie w ulicy Różanej (na wysokości posesji nr 10-12). Na czas prowadzenia robót naprawczych wyłączono z zasilania odcinek wodociągu w ul. Różanej (od ul. Mickiewicza do ul. Sienkiewicza).

Uprzejmie informujemy, że dostawa wody, na uszkodzonym odcinku wodociągu w ul. Różanej w Karczewie, po naprawie została wznowiona.

Author: Karol Cała

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com